Organisatie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is gevestigd in Den Haag en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

De Inspectie ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van:

Zij rapporteert aan de minister over de bevindingen vanuit het toezicht.

Directieteam

Het directieteam bestaat uit:
Drs. S.E.B. (Barbara) Siregar, directeur
Drs. G.P.M. (Arda) Scholte, hoofdinspecteur/plaatsvervangend directeur

Inspecteurs

De inspecteurs voor de verschillende toezichtsvelden zijn aangewezen op grond van:

Archiefwet: Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juli 2017, nr. EGI/1223547, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995 en Archiefwet BES;


Sanctiewet/regelingen: Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977.Erfgoedwet: Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2016, nr. EGI/998544, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie als inspecteurs Erfgoedwet;