De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op een deel van het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer bij de  centrale overheid. Ze levert een bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen.  Daarnaast houdt ze toezicht op de naleving van het archeologiebestel, opgravingen, vondsten en archeologische monumenten.  Professionele organisaties voor monumentenbehoud vallen onder het toezicht als ook de werking van het monumentenstelsel. De Inspectie draagt zo bij aan het behoud en beheer van het nationale erfgoed.