De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op een deel van het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer bij de  centrale overheid. Ook levert de inspectie een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. De Inspectie draagt zo bij aan het behoud en beheer van het nationale erfgoed.