Monitor Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed wil een goed beeld hebben van de ontwikkelingen binnen haar toezichtveld. Een belangrijk instrument dat de Inspectie hiervoor inzet, is de monitor Overheidsinformatie en Erfgoed. De monitor is een vragenlijst, die iedere twee jaar wordt uitgezet. 

Voor het toezicht op de Archiefwet gaat de monitor naar:

  • Instellingen van de centrale overheid.

Voor het toezicht op de Erfgoedwet gaat de monitor naar:

  • Museale beheerders van de rijkscollectie;
  • Certificaathouders archeologie;
  • Provinciale archeologische depots;
  • Professionele organisaties voor monumentenbehoud;
  • Gemeenten.

De Inspectie gebruikt de gegevens voor het maken van risico-analyses. Mede op basis van de risico-analyses bepaalt de Inspectie haar werkprogramma en bij welke organisaties inspecties worden uitgevoerd. Daarnaast is de  Monitor ook bedoeld als instrument voor zelfevaluatie. Elke organisatie krijgt op basis van de antwoorden een kleurrapportage, waarin duidelijk is waar het goed gaat, en waar mogelijk ruimte is voor verbetering.