Archeologie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op het stelsel van certificering van archeologische opgravingen. Dagelijks vindt in Nederland archeologisch onderzoek plaats dat slechts één keer gedaan kan worden en daarom bijzonder zorgvuldig moet gebeuren. Daarna moeten de vondsten worden geconserveerd en samen met de documentatie duurzaam worden bewaard in archeologische depots. Ook daar ziet de Inspectie op toe.