Archeologie

De Inspectie houdt toezicht op  het archeologiebestel. Dit houdt onder meer in dat de Inspectie toezicht houdt op opgravingen door universiteiten, hogescholen, amateurverenigingen & buitenlandse bedrijven die incidenteel in Nederland graven, en op het opgravingsverbod, maar ook op archeologische depots en op het stelsel van certificering van archeologische opgravingen.

Dagelijks vindt in Nederland archeologisch onderzoek plaats dat slechts één keer uitgevoerd kan worden: archeologische vondsten kunnen maar één keer opgegraven worden, en grondsporen maar één keer onderzocht, daarna zijn ze weg. Daarom moet dit zorgvuldig gebeuren en mag niet iedereen zomaar opgraven en archeologisch onderzoek doen.

In de Erfgoedwet is dit opgravingsverbod vastgelegd en geregeld. Ook over de conservering en opslag van vondsten en opgravingsdocumentatie in depots zijn regels opgesteld. Op deze manier worden de overblijfselen van ons gezamenlijk verleden goed bewaard  en kunnen zij ook in de toekomst nog bestudeerd worden.

Opgravingen vinden overal in Nederland plaats en elke provincie heeft een of meer archeologische depots. De archeologie-inspecteurs reizen daarom door het hele land. Daarnaast werken zij vanuit Den Haag aan themaonderzoeken naar de werking van het archeologiebestel, (verbetering van) de wet- en regelgeving, het geven van voorlichting, het reageren op meldingen en burgersignalen et cetera.

Deze pagina is bijgewerkt op 17 april 2024.