Toegankelijkheid

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele  toegankelijkheidseisen of (voorheen) webrichtlijnen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.  

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website. 
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Onze rapporten en brochures worden vanaf september 2019 digitaal toegankelijk gepubliceerd.

Toegankelijkheidslabel

De Inspectie heeft onderzoek gedaan in hoeverre haar websites voldoen aan de geldende eisen en richtlijnen. Hieruit blijkt dat de websites van de Inspectie gedeeltelijk voldoen.  De Inspectie blijft werken aan een zo groot mogelijke toegankelijkheid.

Het toegankelijkheidslabel van Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Onderdelen waarop de site niet voldoet

Een deel van de pdf’s van voor 2020 zijn niet helemaal toegankelijk. Dat komt omdat zij in het verleden zijn opgemaakt. De teksten zijn leesbaar maar er ontbreken bijvoorbeeld toelichtingen bij de tabellen of afbeeldingen. Omdat de Inspectie veel rapporten met afbeeldingen publiceert is daar vanaf september 2019 uitgebreid aandacht voor.

We werken er aan om een deel van de pdf’s, zoals de brochures, uit het verleden toegankelijk te maken.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is, dan proberen we daar in te voorzien. U kunt daarvoor contact opnemen via ons contactformulier.