Toegankelijkheid

De website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is op veel punten conform de WCAG succes-criteria, maar er zijn een aantal verbeterpunten.

Website op veel punten conform de WCAG succes-criteria, maar nog niet volledig toegankelijk

De website van de Inspectie voldoet op veel punten volgens de WCAG succes-criteria, maar er zijn een aantal verbeterpunten. Hieronder leest u meer over de toegankelijkheid van de website die we regelmatig laten testen. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele  toegankelijkheidseisen of (voorheen) webrichtlijnen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.  

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website. 
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Onze rapporten en brochures worden vanaf september 2019 digitaal toegankelijk gepubliceerd.

Toegankelijkheid getest

De Inspectie heeft  een extern bedrijf een onderzoek laten doen in hoeverre haar websites voldoen aan de geldende eisen en richtlijnen. Dit onderzoek is medio februari 2021 uitgevoerd en zal na enkele maanden weer herhaald worden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de websites op dit moment nog niet geheel voldoet aan de vereisten voor WCAG 2.1 succes-criteria, niveau AA. Van de 50 succescriteria zijn er bij 12 succescriteria één of meerdere verbeterpunten gevonden. Uit het onderzoek toont aan dat de website nog niet volledig toegankelijk is.

Dit zorgt ervoor dat met name gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware problemen ervaren met de waarneembaarheid en/of bedienbaarheid. Denk daarbij vooral aan mensen met een visuele of motorische beperking. Deze groep mensen zal daarmee een beroep moeten doen op de andere kanalen van zoals mail, telefoon of fysieke locatie. De gevonden aandachtspunten zijn van technische aard of specifiek van toepassing op de content. Er is wel geconstateerd dat de website op veel punten conform de WCAG succes-criteria zijn. 

Verbeterpunten doorvoeren

Een aantal verbeterpunten zijn van technische aard waar de Inspectie geen directe invloed op heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om een invulveld op de contactpagina die niet voldoet waar de Inspectie niks aan kan doen omdat dit zo door de websitebouwer is gemaakt. Dit euvel en andere techische verbeterpunten geldt voor alle websites die gemaakt zijn via het mantelcontract van de Rijksoverheid. Het Ministerie van Algemene Zaken is hiervoor verantwoordelijk en laat regelmatig verbeteringen doorvoeren die ze publiceert op haar website. Voor die verbeteringen wijzen wij door naar de betreffende website Technische afwijkingen toegankelijkheid PRO-websites.

Blijft over een aantal verbeterpunten van redactionele aard waar de Inspectie wel invloed op heeft en die veelal van eenvoudige aard zijn. Een aantal hebben we gelijk verbeterd zoals het verwijderen van een topografische kaart die niet voldeed vanwege onvoldoende contrast. De Inspectie zal de komende tijd de andere verbeterpunten ook doorvoeren. En daarna de website opnieuw laten testen door een extern bedrijf. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is, dan proberen we daar in te voorzien. U kunt daarvoor contact opnemen via ons contactformulier.

Deze pagina is op 14 juni 2021 aangepast.