Contact

Als u een vraag heeft aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier. Misschien staat het antwoord op uw vraag op de onderwerpenpagina van deze website.  Meer informatie hoe we met uw vraag omgaan, leest u hieronder op deze pagina. 

U kunt via deze contactpagina een vraag of verzoek indienen die valt onder de Wet open overheid die per 1 mei 2022 in werking is getreden. Geef daarbij aan om welke publieke informatie van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uw belangstelling uit gaat.

Ook kunt u hier een melding doen als uw organisatie onder het toezicht valt van de Inspectie. 

Meldingen

U kunt, omdat u of uw organisatie onder het toezicht valt van de  Inspectie, via dit formulier ook meldingen doen. Zo moeten incidenten met de rijkscollectie direct worden gemeld. Ook meldingen die relevant zijn in relatie tot het toezicht van uw organisatie op het gebied voor overheidsinformatie of POM's kan hier gemeld worden. Voor meldingen certificerende instellingen  en vermiste archeologische vondsten is een afzonderlijk pagina op deze website waar u melding kunt doen.

Persvragen

Persvragen kunt u bij voorkeur via dit formulier kenbaar maken. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Reactie

Afhankelijk van uw vraag of melding kan de Inspectie als volgt reageren:

  • Uw vraag of melding heeft geen betrekking op het werkterrein van de Inspectie. Waar mogelijk verwijst de Inspectie u door naar de juiste instantie. 
  • Uw vraag of melding heeft wel betrekking op het werkterrein van de Inspectie. U ontvangt dan nader bericht. Het kan zijn dat we telefonisch contact opnemen.

De Inspectie streeft er naar zo snel mogelijk te reageren. U krijgt een ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 10 werkdagen een reactie van een medewerker van de Inspectie. Als de beantwoording meer tijd vraagt wordt u geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Voor Woo-verzoeken hanteren we de standaadtermijnen. Mocht u om wat voor reden in de tussentijd contact willen hebben met de Inspectie, dan kunt u dit doen middels het contactformulier.

Zie ook de onderwerpenpagina op deze website. En de informatie over de proceduremelding om te weten of uw vraag of melding in behandeling kan worden genomen.

Uw vraag

* verplichte velden

Vul hier zo duidelijk mogelijk het onderwerp van uw vraag in.

Maximaal 5000 karakters

Wij willen graag uw telefoonnummer tijdens kantooruren weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of uw melding te behandelen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor toezichts- of opsporingstaken noodzakelijk is.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gebruikt uw gegevens, met uw expliciete toestemming, omdat dit noodzakelijk is om uw melding te kunnen behandelen of uw vraag te kunnen beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gebruikt uw gegevens om uw vraag te beantwoorden of uw melding te behandelen. Uw vraag of melding wordt enkel door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor toezichts- of opsporingstaken noodzakelijk is.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *