Contact

Als u een vraag heeft aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier. Kijk in ieder geval op de onderwerpenpagina van deze website, misschien staat daar het antwoord op uw vraag . 

Meer informatie over hoe we met uw vraag omgaan, leest u hieronder op deze pagina. Net als een toelichting op het doen van meldingen door geinspecteerde instellingen, het stellen van persvragen of het doen van een verzoek die valt onder de Wet open overheid.

Uw vraag

* verplichte velden

Vul hier zo duidelijk mogelijk het onderwerp van uw vraag in.
Maximaal 5000 karakters
Wij willen graag uw telefoonnummer tijdens kantooruren weten. Wij kunnen dan telefonisch contact met u opnemen als wij een toelichting op uw vraag nodig hebben of het antwoord op uw vraag mondeling willen toelichten.
Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed gebruikt uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of uw melding te behandelen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit voor toezichts- of opsporingstaken noodzakelijk is.

Akkoordverklaring(verplicht)

Reactie Inspectie op uw vraag/melding

Afhankelijk van uw vraag of melding kan de Inspectie als volgt reageren:

  • Uw vraag of melding heeft geen betrekking op het werkterrein van de Inspectie. Waar mogelijk verwijst de Inspectie u door naar de juiste instantie. 
  • Uw vraag of melding heeft wel betrekking op het werkterrein van de Inspectie. U ontvangt dan nader bericht.

De Inspectie streeft er naar zo snel mogelijk te reageren. U krijgt een ontvangstbevestiging en uiterlijk binnen 10 werkdagen een reactie van een medewerker van de Inspectie. Het kan zijn dat we telefonisch contact opnemen. Als de beantwoording meer tijd vraagt wordt u geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn. Voor Woo-verzoeken hanteren we de standaadtermijnen. Mocht u om wat voor reden in de tussentijd contact willen hebben met de Inspectie, dan kunt u dit doen via het contactformulier.

Zie ook de onderwerpenpagina op deze website. En de informatie over de proceduremelding om te weten of uw vraag of melding in behandeling kan worden genomen.

Meldingen geïnspecteerde instelling

U kunt, omdat u of uw organisatie onder het toezicht valt van de  Inspectie, via dit formulier ook meldingen doen. Zo moeten incidenten met de rijkscollectie direct worden gemeld. Ook meldingen die relevant zijn in relatie tot het toezicht van uw organisatie op het gebied voor overheidsinformatie of monumenten kan hier gemeld worden. Voor meldingen certificerende instellingen  en vermiste archeologische vondsten is een afzonderlijk pagina op deze website waar u melding kunt doen. Op de hoofdpagina van de Inspectie kunt u per toezichtveld kijken of uw organisatie onder de geïnspecteerde instellingen valt. Bij twijfel kunt u uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen. 

Persvragen

Persvragen kunt u bij voorkeur via het contactformulier kenbaar maken. Geef daarbij aan om welke  informatie het gaat en wat de vragen zijn. Mocht u graag rechtstreeks contact hebben, neem dan contact op met het secretariaat van de Inspectie. De cöordinator communicatie van de Inspectie neemt dat zo snel mogelijk contact met u op.  

Wet open overheid

U kunt via deze contactpagina een vraag of verzoek indienen die valt onder de Wet open overheid die per 1 mei 2022 in werking is getreden. Geef daarbij aan om welke publieke informatie van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uw belangstelling uit gaat.