Melding Certificerende Instelling

Certificerende instellingen moeten alle weigeringen, afgiften, schorsingen en intrekkingen van archeologische certificaten melden bij de Inspectie (artikel 3.7 lid 1 Besluit Erfgoedwet archeologie). Daarnaast moeten, volgens het besluit tot aanwijzing als Certificerende instelling, ontwikkelingen binnen de eigen organisatie worden gemeld die voor deze aanwijzing van belang zijn. Specifiek moet een faillisement of surseance van betaling onverwijld worden gemeld (artikel 3.6 Besluit Erfgoedwet archeologie). Ook kan gedacht worden aan minder ingrijpende ontwikkelingen zoals naamswijzigingen of veranderingen in rechtspersoonlijkheid. Bovendien is voorgeschreven om een jaarlijks verslag van uitgevoerde werkzaamheden te overleggen (artikel 3.7.4 Besluit Erfgoedwet archeologie). 

U kunt gebruik maken van onderstaand formulier om, namens een 'Certificerende instelling', meldingen te doen van weigeringen, afgiften, schorsingen en intrekkingen van archeologische certificaten. Verder kunt u dit formulier gebruiken om een melding te doen over ontwikkelingen binnen uw eigen organisatie, om uw jaarlijks verslag van uitgevoerde werkzaamheden te uploaden of om een signaal af te geven. 

Weigeringen, schorsingen en intrekkingen van certificaten moeten tevens gemeld worden bij de andere Certificerende instellingen (artikel 3.7 lid 2 Besluit Erfgoedwet archeologie). Dit formulier voorziet hier niet in. 

Dit formulier mag alleen namens een Certificerende instelling worden ingevuld! De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed controleert op misbruik.

Melding certificerende instelling

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.
Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor bedrijven die aangewezen zijn als certificerende instelling in de zin van artikel 5.2 van de Erfgoedwet. Staat uw organisatie er niet bij? Dan kunt u een algemene melding archeologie doen.
Wilt u meerdere soorten meldingen doen over één certificaathouder, dan vragen wij u om voor elk soort melding een apart formulier in te vullen.
Vul hier de naam in van de organisatie die het certificaat heeft aangevraagd.
Indien van toepassing kunt u hier invullen voor welke vestiging de weigering geldt.
Voor welke protocollen is het certificaat geweigerd?(verplicht)
Meer keuzes mogelijk.
Graag het besluit aanleveren in .pdf. De maximale bestandsgrootte is 5MB.
U kunt hier eventueel een korte toelichting geven op het besluit.
Vul hier de naam in van de organisatie waarvoor een certificaat is afgegeven.
Indien van toepassing kunt u hier invullen voor welke vestiging de weigering geldt.
Voor welke protocollen geldt de afgifte?(verplicht)
Meer keuzes mogelijk.
Graag het certificaat aanleveren in .pdf. De maximale bestandsgrootte is 5MB.
U kunt hier eventueel een korte toelichting geven op het besluit.
Vul hier de naam in van de organisatie waarvan het certificaat is geschorst.
Indien van toepassing kunt u hier invullen voor welke vestiging de schorsing geldt.
Voor welke protocollen geldt de schorsing?(verplicht)
Meer keuzes mogelijk.
Graag het ‘schorsingsbesluit’ aanleveren in .pdf. De maximale bestandsgrootte is 5MB.
U kunt hier eventueel een korte toelichting geven op het besluit.
Vul hier de naam in van de organisatie waarvan de schorsing van het certificaat is opgeheven.
Indien van toepassing kunt u hier invullen voor welke vestiging de opheffing van de schorsing geldt.
Voor welke protocollen geldt de opheffing van de schorsing?(verplicht)
Meer keuzes mogelijk.
Graag het ‘besluit tot het opheffen van de schorsing’ aanleveren in .pdf. De maximale bestandsgrootte is 5MB.
U kunt hier eventueel een korte toelichting geven op het besluit.
Vul hier de naam in van de organisatie die het certificaat heeft aangevraagd.
Indien van toepassing kunt u hier invullen voor welke vestiging de weigering geldt.
Voor welke protocollen geldt de intrekking?(verplicht)
Meer keuzes mogelijk.
Graag het besluit aanleveren in .pdf. De maximale bestandsgrootte is 5MB.
U kunt hier eventueel een korte toelichting geven op het besluit.
Surseance van betaling en faillissement moeten onverwijld gemeld worden (Besluit Erfgoedwet archeologie 3.6). Overige meldingen hebben betrekking op ontwikkelingen binnen uw organisatie die van belang zijn voor de aanwijzing als certificerende instelling.
U kunt hier eventueel een bijlage bijvoegen in pdf. De maximale bestandsgrootte is 5MB.
U kunt hier eventueel een bijlage bijvoegen in pdf. De maximale bestandsgrootte is 5MB.
U kunt hier eventueel een korte toelichting geven op het jaarlijks verslag van uitgevoerde werkzaamheden
U kunt hier een algemeen signaal afgeven of een signaal over een specifieke certificaathouder.
Gaat de melding niet over een specifieke (kandidaat of voormalig) certificaathouder dan hoeft u dit veld niet in te vullen.