Cookies

Inspectie-oe.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u waarom. Verder ziet u welke cookies inspectie-oe.nl precies plaatst en met welk doel.

Welk soort cookies gebruikt Inspectie-oe.nl?

Deze website gebruikt cookies voor webstatistieken, onderzoek en formulieren. Dat doen we om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt inspectie-oe.nl geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Webstatistieken

Inspectie-oe.nl  gebruikt webstatistieken. Daarvoor gebruikt Inspectie-oe.nlhet open source webanalysepakket Piwik. Inspectie-oe.nl analyseert deze gegevens. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens gebruikt Inspectie-oe.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website. In onderstaande tabel ziet u welke cookies dit zijn.

Naam Cookie Doel
Cookie_pk_id Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?
Cookie _pk_ses Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd?

Cookie _pk_ref

Vanaf welke site is de bezoeker gekomen?

Onderzoek

Af en toe vindt op Inspectie-oe.nl onderzoek plaats onder de bezoekers van de website. In dat geval wordt de cookie surveystatus gebruikt. Deze houdt bij of een bezoeker deelnam aan de online enquête. Het gaat om de volgende cookies.

Naam Cookie Doel
Cookie _pk_cvar Is in dit bezoek de online enquête uitnodiging getoond?
Cookie surveyvisittime Hoe lang duurt het bezoek?
Cookie surveystatus Heeft de bezoeker deelgenomen aan de online enquête op Inspectie-oe.nl?

Formulieren

Inspectie-oe.nl maakt gebruik van een cookie om formulieren juist te kunnen afhandelen. Deze cookie onthoudt de ingevulde waarden in het formulier, totdat het formulier is verzonden. Aan het eind van de bezoeksessie wordt deze cookie automatisch verwijderd.

Naam Cookie Doel
Form_map_id Wat zijn de door de gebruiker ingevulde waarden in een formulier?