Certificatieschema Archeologie

Wie archeologische werkzaamheden wil uitvoeren, moet beschikken over een certificaat voor die werkzaamheden. Dat is geregeld in de Erfgoedwet.

De kwaliteitszorg is verankerd via het Certificatieschema Archeologie. Dit schema bestaat uit een Beoordelingsrichtlijn (BRL SIKB 4000 Archeologie) en een normdocument (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, KNA). De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijst de Beoordelingsrichtlijn aan, waar certificaathouders zich aan moeten houden. Ook het normdocument wordt aangewezen.

Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL SIKB 4000 )

In de Beoordelingsrichtlijn staan de eisen vermeld op grond waarvan een opgravingscertificaat afgegeven wordt. Het gaat om eisen aan het proces van archeologische werkzaamheden bij opgravingen en om eisen aan het kwaliteitssysteem van de gravende organisatie. Daarnaast staan er ook eisen in aan de wijze van certificeren (door en voor de Certificerende Instelling). Per 1juli 2018 is versie 4.1 van de BRL SIKB 4000 Archeologie van kracht.

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

In de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) staan de minimale vereisten waaraan een organisatie moet voldoen bij het uitvoeren van werkzaamheden vanwege de archeologische monumentenzorg. Het beheer van de KNA is in handen van het Centraal College van Deskundigen Archeologie. Het Centraal College van Deskundigen is onderdeel van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). De KNA kunt u downloaden op de website van de SIKB. Per 1 juli 2018 is de versie 4.1 van de KNA van kracht.