Meldplicht incidenten met de Rijkscollectie

Beheerders gaan zorgvuldig om met de rijkscollectie. Desondanks kunnen zich incidenten voordoen met de collectie, die leiden tot vermissing, schade of zelfs verlies. De oorzaken hiervan lopen uiteen van bijvoorbeeld waterschade, diefstal, transportschade tot onopzettelijke beschadigingen door bezoekers.

Meldplicht

Incidenten met de rijkscollectie moeten direct worden gemeld aan de Inspectie. Deze verplichting staat in de Erfgoedwet (art.2.3, lid 2) en in de regeling (art. 2.3 lid 1) en geldt voor alle beheerders van de rijkscollectie.

Het heeft de voorkeur om incidenten te melden in de landelijke database DICE, die de Rijksdienst voor het Erfgoed beheert. Deze landelijke database draagt bij aan kennisbevordering over incidenten. De Inspectie ontvangt een doormelding van in DICE gemelde incidenten met de rijkscollectie. Meldingen kunnen ook rechtstreeks aan de Inspectie plaatsvinden via een meldingsformulier. De Inspectie raadt aan om ook aangifte van de vermissing of diefstal bij de politie te doen. Hierbij kan de Inspectie assisteren en haar contacten met de politie inschakelen.

De Inspectie is door de meldingen op de hoogte wanneer en welke onderdelen van de rijkscollectie zijn betrokken bij een incident en wat de oorzaak hiervan is. Zo nodig laat de Inspectie zich nader informeren, bijvoorbeeld in het geval van een calamiteit. Ook betrekt de Inspectie de meldingen bij risicoanalyses. Hierdoor kan worden onderkend of zich een toename voordoet van bepaalde type incidenten of een toename bij een bepaalde beheerder. De Inspectie betrekt dit vervolgens bij haar toezicht.

Deze pagina is bijgewerkt op 2-2-2022.