Rijkscollectie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toezicht op het behoud en beheer van de rijkscollectie. Dit doet de Inspectie op grond van de Erfgoedwet en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen.

Over de Rijkscollectie
De Staat der Nederlanden is verantwoordelijk voor een omvangrijke collectie erfgoed en kunstvoorwerpen die wordt aangeduid als de rijkscollectie. De rijkscollectie is in de loop van vele jaren met zorg opgebouwd en bevat vele waardevolle cultuurgoederen als getuigenissen van de geschiedenis van ons land. Het is een bron van kennis, historisch besef en identiteit, en ook een bron voor inspiratie en vernieuwing. Het behoud van deze publieke collectie moet dan ook afdoende gewaarborgd zijn opdat ook toekomstige generaties kennis kunnen nemen van deze cultuurgoederen. Om hiervoor te zorgen is het beheer en de subsidiëring hiervan wettelijk geregeld.

Dit geldt ook voor enkele andere collecties die van nationaal belang zijn en waarvoor de staat voor het beheer een verantwoordelijkheid heeft genomen.