Decoratieve banner van een museumdepot met verschillende schilderijen in depotstellages

Rijkscollectie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt namens de bewindspersoon van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toezicht op het behoud en beheer van de rijkscollectie. Dit doet de Inspectie op grond van de Erfgoedwet en de Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen. Het toezicht draagt bij aan het behoud van deze publieke collectie waardoor ook toekomstige generaties kunnen genieten en kennis kunnen nemen van deze voor het Nederlands erfgoed belangrijke cultuurgoederen.

Ook enkele collecties van nationaal belang die niet tot de rijkscollectie behoren zijn onder de werking van de Erfgoedwet gebracht. De Inspectie houdt toezicht op het beheer van deze collecties.