Wet- en regelgeving

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot de rijkscollectie en enkele andere collecties van nationaal belang:

Toetsingskader Rijkscollectie

De Inspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van het toetsingskader rijkscollectie. In het toetsingskader is uitgewerkt hoe de Inspectie  invulling geeft aan het toezicht op het beheer van de rijkscollectie. Het toezicht richt zich op de belangrijkste risico’s door onvoldoende naleving van wet- en regelgeving en houdt rekening met de eigen verantwoordelijkheid van de beheerders van de rijkscollectie.