Toezichtkader en toetsingskaders

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders per toezichtveld. Dit maakt het toezicht van de Inspectie transparant.

Toezichtkader

In dit toezichtkader zijn de missie, visie en de kernactiviteiten beschreven, die de grondslag voor het toezichtkader vormen. Vervolgens is ingegaan op de werkwijze die de Inspectie bij het toezicht toepast en op de verschillende toezichtvelden. 

Toetsingskaders

In wet- en regelgeving zijn de normen vastgelegd. In veel gevallen betreft dit open normen, die vooral het doel van de betreffende norm aangeven. Om het toezicht te operationaliseren heeft de Inspectie voor een aantal categorie├źn organisaties toetsingskaders vastgesteld. Hierin zijn de normen uitgewerkt in criteria en indicatoren en is aansluiting gezocht bij in het veld bekende en gedragen richtlijnen en normenstelsels.

Archiefwet

Erfgoedwet

Deze pagina is op 21 februari 2021 bijgwerkt.