Toetsingskader Opgravingen door verenigingen voor amateurarcheologie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik  van  dit 'Toetsingskader opgravingen door verenigingen voor amateurarcheologie'. In dit toetsingskader werkt de Inspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op opgravingen door verenigingen voor amateurarcheologie, die vrijgesteld zijn van de certificatieplicht. Het toetsingskader hangt nauw samen met het algemene toezichtkader van de Inspectie.