Toetsingskader Opgravingen door universiteiten en hogescholen

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik  van  dit 'Toetsingskader Opgravingen door universiteiten en hogescholen'. In dit toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op opgravingen door universiteiten en hogescholen die vrijgesteld zijn van de certificatieplicht. Het toetsingskader hangt nauw samen met het algemene toezichtkader van de Inspectie.