Cultuurgoederen

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft een taak bij de in- en uitvoer van cultuurgoederen en bij het toezicht op wettelijk beschermd erfgoed. Deze taken beperken zich niet tot Nederlandse cultuurgoederen.

De Inspectie heeft ook een rol bij de bescherming van cultureel erfgoed uit de lidstaten van de Europese Unie, alsook bij de partijen van de UNESCO-verdragen 1954 en 1970 en bij de Sanctieregelingen Irak en Syrië.

Onder wet- en regelgeving vindt u meer informatie over de verschillende regelingen.

Onder Onderwerpen wordt uitleg gegeven over de rechten en plichten die voortvloeien uit de verdragen en over hoe (inter)nationaal wordt samengewerkt. Ook vindt u hier informatie over het aanvragen van een uitvoervergunning en over waar u aan moet denken als u een voorwerp aankoopt in het buitenland.

Als u nog vragen heeft na het raadplegen van deze informatie, kunt u zich wenden tot de Inspectie via het contactformulier.