Publicaties - Cultuurgoederen

18 publicaties van Cultuurgoederen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Behandeling van aanvragen voor uitvoervergunningen voor cultuurgoederen

In deze publicatie met beslisschema heeft de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitgewerkt hoe zij komt tot een beslissing ...

Publicatie | 23-09-2019

Jaarverslag 2017-2018 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

In het jaarverslag 2017-2018 legt de Inspectie verantwoording af over de uitvoering van het  werkprogramma 2017-2018. Het ...

Jaarverslag | 16-05-2019

Brexit en de bruikleen, laatste stand van zaken

Na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU (op dit moment is de Brexit datum 29 maart 2019), of na afloop van ...

Vraag en antwoord

Werkprogramma 2019-2020

Het werkprogramma 2019-2020 heeft als thema ‘Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen’.

Publicatie | 31-01-2019 | Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Jaarverslag 2017 Erfgoedinspectie

In het jaarverslag 2017 legt de Erfgoedinspectie verantwoording af over een deel van de uitvoering van het werkprogramma ...

Jaarverslag | 23-05-2018

Illegale handel in cultuurgoederen: hoe zit dat?

Illegale handel cultuurgoederen, cultuurgoederen, Erfgoedwet, Belastingdienst douane, inspectie, Irak, Syrië, UNESCO

Vraag en antwoord

Brochure Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen

In de Europese Unie bestaan al sinds 1993 bepalingen over de uitvoer van cultuurgoederen. Sinds 2009 is Nederland ook gebonden ...

Brochure | 16-11-2016

Wat is cultureel erfgoed?

Cultureel erfgoed is een breed begrip, wat er onder valt kan van land tot land verschillen. 

Vraag en antwoord

Handelingskader bij het inschakelen van deskundigen door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Brochure met regels waaraan externe deskundigen moeten voldoen wanneer zij samenwerken met de Inspectie Overheidsinformatie en ...

Brochure | 01-07-2016

De Staat van, over erfgoed en archieven 2015

Deze publicatie beschrijft ontwikkelingen die de Erfgoedinspectie ziet vanuit haar toezicht.

Rapport | 09-11-2015

Ga naar