Wet- en regelgeving

De  Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt toezicht op verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van cultuurgoederen. De Inspectie ziet toe op de naleving van:

  • het in de Erfgoedwet (hoofdstuk 3, 4 & 6) bepaalde over beschermde cultuurgoederen:
  • de Sanctiemaatregelen aangaande Irak en Syrië.

Bescherming cultuurgoederen

Op het gebied van bescherming van cultuurgoederen is nationale, Europese en mondiale regelgeving van kracht. In Nederland is deze opgenomen in de Erfgoedwet.

De regelgeving is nodig om het culturele erfgoed van landen te beschermen tegen verlies, diefstal of beschadiging. Mede om deze redenen wordt nationaal en internationaal samengewerkt om dit tegen te gaan. Voor Nederland is dat met de douane en politie. Internationaal wordt onder andere samengewerkt met UNESCO, ICOM, Interpol, WCO en UNODC.