Verordening (EG) nr. 116/2009

Verordening 116/2009 regelt de controle op de uitvoer van cultuurgoederen.

Wie voorwerpen boven een bepaalde waarde en ouderdom tijdelijk of definitief buiten de Europese Unie (EU) wil uitvoeren, heeft een vergunning nodig. Wanneer cultuurgoederen vallen onder het wettelijk beschermde cultureel erfgoed van een lidstaat, kan een uitvoervergunning worden geweigerd.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed autoriseert de vergunningen. De vergunningen moeten worden aangevraagd bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer in Groningen. Aan de aanvraag van de uitvoervergunning zijn geen kosten verbonden.