Toegankelijkheidsonderzoek voor de websites van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Websites van de Rijksoverheid moeten voldoen aan eisen en richtlijnen op het gebied toegankelijkheid. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed laat haar website regelmatig toetsen door een extern gespecialiseerd bedrijf of ze voldoet aan de geldende eisen en richtlijnen. 

Website op veel punten conform de WCAG succes-criteria, maar nog niet volledig toegankelijk

De website voldoet op dit moment nog niet geheel aan de vereisten voor WCAG 2.1 succes-criteria, niveau AA blijkt uit het extern onderzoek dat plaats vond medio februari 2021. Van de 50 succescriteria zijn bij 11 succescriteria één of meerdere verbeterpunten gevonden. Uit het onderzoek toont aan dat de website nog niet volledig toegankelijk is.
Dit zorgt ervoor dat met name gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware problemen ervaren met de waarneembaarheid en/of bedienbaarheid. Denk daarbij vooral aan mensen met een visuele of motorische beperking. Deze groep mensen zal daarmee een beroep moeten doen op de andere kanalen van uw organisatie zoals mail, telefoon of fysieke locatie. De gevonden aandachtspunten zijn van technische aard of specifiek van toepassing op de content. Er is wel geconstateerd dat de website op veel punten conform de WCAG succes-criteria zijn. 

Verbeterpunten doorvoeren

Een aantal verbeterpunten zijn van technische aard waar de Inspectie geen directe invloed op heeft en gelden voor alle websites die gemaakt zijn via het mantelcontract van de Rijksoverheid. Het Ministerie van Algemene Zaken is hiervoor verantwoordelijk en laat regelmatig verbeteringen doorvoeren die gelijk ook doorwerken op de toegankelijkheid van de website van de Inspectie.

Blijft over een aantal verbeterpunten van redactionele aard waar de Inspectie wel invloed op heeft en die zijn veelal van eenvoudige aard om aan te passen. Een aantal punten zijn gelijk verbeterd zoals het verwijderen van een topografische kaart die niet voldeed vanwege onvoldoende contrast. De Inspectie zal de komende tijd ook de andere verbeterpunten doorvoeren. En daarna de website opnieuw laten testen door een extern bedrijf. 

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is, dan proberen we daar in te voorzien. U kunt daarvoor contact opnemen via ons contactformulier.

Deze pagina is op27 juli 2021 aangepast.