Geïnspecteerde organisaties

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt voor archeologie toezicht op verschillende organisaties.

Als het gaat om het beheer van de vondsten en opgravingsdocumentatie dan zijn dat:

  • De archeologische depots.

Als het gaat om archeologische opgravingen dan zijn dat:

  • De universiteiten en hogescholen
  • Metaaldetectoramateurs
  • Verenigingen voor amateurarcheologie
  • Buitenlandse archeologiebedrijven die incidenteel archeologisch onderzoek verrichten in Nederland

Als het gaat om het certificeringsproces dan zijn dat:

  • Certificerende instellingen 
  • Certificaathouders

Een overzicht van de certificaathouders en certificerende instellingen vindt u op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)