Geïnspecteerde organisaties

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed houdt met betrekking tot archeologie toezicht op verschillende organisaties.

Als het gaat om het beheer van de vondsten en opgravingsdocumentatie dan zijn dat:

  • De provinciaal archeologische depots.

Als het gaat om archeologische opgravingen dan zijn dat:

Als het gaat om het certificeringsproces dan zijn dat:

  • Certificaathouders
  • Certificerende instellingen 

Een overzicht van de certificaathouders en certificerende instellingen vindt u op de website van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)