Wet- en regelgeving

Er is uitgebreide wet- en regelgeving op het gebied van de documentaire informatievoorziening en het archiefbeheer van de centrale overheid. U vindt hier een beschrijving van deze wet- en regelgeving.

Sommige teksten zijn ontleend aan de officiële publicaties in het Staatsblad en de Staatscourant. Dit is met de grootste zorgvuldigheid gedaan. Toch sluit de Inspectie iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van een eventuele onjuistheid of onvolledigheid in teksten die op deze site weergegeven worden.

Toetsingskader Informatie van de centrale overheid

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van het toetsingskader Informatie van de centrale overheid. In het toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op de informatiehuishouding van het Rijk. Het toezicht richt zich op de belangrijkste risico’s als gevolg van onvoldoende naleving van wet- en regelgeving en houdt rekening met de eigen verantwoordelijkheid van  instellingen en instanties. In dit toetsingskader werkt de Inspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op de informatiehuishouding van het Rijk.