Overige informatiewetgeving

De Archiefwet 1995 is de belangrijkste wet in Nederland die regels stelt voor de informatievoorziening van de centrale overheid. Daarnaast zijn er verschillende andere wetten en regelingen die specifieke regels stellen aan het beheer of gebruik van informatie of aan bepaalde gegevensbestanden van de overheid.

De overige informatiewetgeving richt zich bijvoorbeeld op openbaarheid van informatie, of juist op de bescherming hiervan. Daarbij gaat het over het algemeen om archiefbescheiden.

U vindt hier een toelichting op de volgende wetten: