Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer regelt het elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling. Met elektronisch verkeer is bedoeld de communicatie per fax, sms, e-mail en intranet en internet.

De wet is onderdeel van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 2.3) en trad op 1 juli 2004 in werking. De wet biedt een algemeen kader waarin wordt geregeld wanneer verkeer langs elektronische weg is toegestaan en aan welke voorwaarden dat verkeer moet voldoen.

Relatie tot Archiefwet

De wet elektronisch bestuurlijk verkeer heeft een nauwe relatie met de Archiefwet. De elektronische berichten die over en weer tussen burger en overheid gaan, moeten ook betrouwbaar en vertrouwelijk worden opgeslagen en bewaard. Hiervoor geeft de Wet elektronische bestuurlijk verkeer geen regels, omdat dit het terrein van de Archiefwet is. De wetgever ziet de Archiefwet dan ook als de logische tegenhanger van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer.

U kunt de tekst van de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer vinden onder afdeling 2.3 (Verkeer langs Elektronische weg) in de Algemene wet bestuursrecht.