Wet elektronische handtekeningen

De wet elektronische handtekeningen trad op 21 mei 2003 in werking. De wet geeft het juridisch kader voor het gebruik van elektronische handtekeningen en is onderdeel van het Burgerlijk Wetboek.

De wet bepaalt niet met welke techniek een elektronische handtekening moet worden aangemaakt. Wel zijn er eisen aan de veiligheid en betrouwbaarheid.

Eisen aan een elektronische handtekening

De handtekening moet op unieke wijze aan de ondertekenaar zijn verbonden. Ook moet de handtekening zijn gemaakt met middelen die de ondertekenaar helemaal onder zijn controle kan houden. Wijzigingen die achteraf aan de handtekening zijn aangebracht, moeten op te sporen zijn. Als een elektronische handtekening aan al die eisen voldoet, wordt ze juridisch gelijkgesteld aan een 'gewone' handtekening. Ze heeft dan dezelfde rechtskracht als een handgeschreven handtekening in dezelfde omstandigheid zou hebben.

Zie: tekst Wet elektronische handtekeningen

Zie: Memorie van toelichting

Zie: tekst Besluit elektronische handtekeningen