Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR)

De overheid verzamelt, beheert en gebruikt enorm veel informatie. Steeds meer is deze informatie onderdeel van geautomatiseerde informatiesystemen. Om de informatievoorziening in de openbare sector beter op elkaar af te stemmen en inhoudelijk te sturen, is in 1980 het eerste Besluit IVR vastgesteld. Sinds 1991 is het Besluit IVR 1990 van kracht. Deze interne regeling geldt alleen voor de ministeries.

De regeling legt een aantal uitgangspunten voor de informatievoorziening vast. De ministers krijgen de verantwoordelijkheid voor deze informatievoorziening op deelgebieden die genoemd zijn in het Besluit. Zo is de minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor de statistische informatie. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de algemene coƶrdinatie. De verantwoordelijke ministers moeten het informatiebeleid voor de deelgebieden in zogeheten structuurschetsen vastleggen.

Zie Tekst: Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR)