Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie (BARA)

Besluit van 9 november 1988, met voorschriften voor de overgang van archiefbescheiden in geval van organisatieverandering bij de rijksadministratie.

Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft de bestemming aan van archiefbescheiden bij een organisatieverandering. Het is de bedoeling dat de regeling op termijn vervangen wordt door de Aanwijzingen archiefoverdrachten ministeries. Deze nieuwe regeling richt zich niet op organisatieveranderingen binnen een ministerie, maar alleen op externe organisatieveranderingen.

Zie: Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie

Zie: Nota van toelichting