De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie blikt terug op wat zij tussen 2015 en 2019 geconstateerd heeft en kijkt vooruit naar te verwachten ontwikkelingen. 

De onderwerpen zijn gekozen door nadrukkelijk stil te staan bij het perspectief van de burger en zijn belang bij ons werk. In onderstaand huis zijn de onderwerpen aan te klikken, onderverdeeld naar de toezichtvelden CollectiesOverheidsinformatieCultuurgoederen, Monumenten en Archeologie.

De bevindingen zijn gebaseerd op informatie uit inspecties, themaonderzoeken en de monitor van de Inspectie. Wanneer gebruik is gemaakt van externe bronnen, wordt dit expliciet vermeld.

De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed

Collecties

Overheidsinformatie

Internationaal

Monumenten

Archeologie