Jaarverslagen en werkprogramma's

In het jaarverslag verantwoordt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed haar handelen van de voorgaande jaren. In het werkprogramma geeft de Inspectie aan welke prioriteiten zij stelt binnen haar toezicht voor de komende jaren. 

Verslag van het toezicht

In de jaarverslagen legt de Inspectie verantwoording af over de uitvoering van de werkprogramma's. Bovendien worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de velden waar toezicht op wordt gehouden.

Tweejaarlijks werkprogramma en verslag van het toezicht

Het werkprogramma beslaat steeds een periode van twee jaar. Om die reden is er één keer in de twee jaar een uitgebreid verslag van het toezicht* (bijv. 2021-2022, 2019-2020, 2017-2018). Daarnaast brengt de Inspectie tussentijds een verkort jaarverslag (2021, 2019, 2017, 2015 etc.) uit. De verslagen en werkprogramma's worden door de Bewindspersoon Cultuur van OCW aan de Eerste en Tweede Kamer toegezonden.

Werkprogramma's

Elke twee jaar brengt de Inspectie haar werkprogramma uit. In het werkprogramma wordt toegelicht hoe de Inspectie haar toezicht zal vormgeven voor die jaren. Prioriteiten worden daarin benoemd en te verwachten resultaten worden beschreven. Het werkprogramma wordt door de bewindspersoon van het ministerie van OCW aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

pagina bijgewerkt op 1 september 2021