Jaarverslagen en werkprogramma's

In het jaarverslag verantwoordt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed haar handelen van de voorgaande jaren. In het werkprogramma geeft de Inspectie aan welke prioriteiten zij stelt binnen haar toezicht voor de komende jaren. 

Jaarverslagen

In de jaarverslagen legt de Inspectie verantwoording af over de uitvoering van de werkprogramma's. Bovendien worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de velden waar toezicht op wordt gehouden. 

Werkprogramma's

Elke twee jaar brengt de Inspectie haar werkprogramma uit. In het werkprogramma wordt toegelicht hoe de Erfgoedinspectie haar toezicht zal vormgeven voor die jaren. Prioriteiten worden daarin benoemd en te verwachten resultaten worden beschreven.

pagina bijgewerkt op 11 februari 2021