Verslag over het toezicht 2021-2022

In dit Verslag over het toezicht 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed staat een vijftal dilemma’s beschreven die vanuit de toezichtvelden overheidsinformatie, archeologie, monumenten, rijkscollectie en de in- en uitvoer van cultuurgoederen worden toegelicht. 

Naast een overzicht van onze onderzoeken en activiteiten, gebaseerd op het werkprogramma 2021-2022 Toegankelijkheid in de toekomst, is ook aandacht besteed aan cijfers en feiten over de organisatie, burgervragen, vergunningen en een selectie van de data.

De publicatie is als PDF te downloaden.