Werkprogramma 2021-2022

In het werkprogramma 2021-2022 "Toegankelijkheid in de toekomst" staan toegang tot erfgoed en overheidsinformatie centraal, en een overheid die daarover verantwoording kan afleggen.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding "Toegankelijkheid in de toekomst, werkprogramma 2021-2022 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

In het werkprogramma 2021-2022 wordt toegelicht hoe de inspectie haar toezicht zal vormgeven voor deze jaren. Prioriteiten worden daarin benoemd en te verwachten resultaten worden beschreven.