Werkprogramma 2012

In het werkprogramma 2012 wordt toegelicht hoe de Erfgoedinspectie haar toezicht zal vormgeven voor dit jaar. Prioriteiten worden daarin benoemd en te verwachten resultaten worden beschreven. In het jaarverslag 2012 legt de Erfgoedinspectie verantwoording af over de uitvoering van het dit werkprogramma.