Jaarverslag 2013

In het jaarverslag 2013 legt de Erfgoedinspectie verantwoording af over de uitvoering van het werkprogramma in 2013-2014. Bovendien worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de velden waar toezicht op wordt gehouden.