Werkprogramma 2019-2020

Het werkprogramma 2019-2020 heeft als thema ‘Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen’.

Decoratieve afbeelding
Voorkant van het Werkprogramma 2019-2020 van de Erfgoedinspectie. Ondertitel: Overheidsinformatie en Erfgoed beschikbaar voor iedereen.

In het werkprogramma  wordt toegelicht hoe de inspectie haar toezicht zal vormgeven voor deze jaren.Prioriteiten worden daarin benoemd en te verwachten resultaten worden beschreven. Ook wordt de nieuwe naam Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed geintroduceerd.