Staatssecretaris Gunay Uslu biedt werkprogramma 2023-2024 aan

Het werkprogramma 2023-2024  van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is door staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu op vrijdag 27 januari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer. Centraal in dit programma staan het toezicht op informatiehuishouding, digitalisering en omgang met het erfgoed.

Glasnegatieven voor en na conservering Nederlands Fotomuseum

Beheer, behoud en toegankelijkheid

De digitale informatievoorziening groeit razendsnel en de Rijksoverheid probeert hier beter beheer voor te organiseren. Het vertrouwen in de overheid is een belangrijke pijler van de democratie. Door verschillende incidenten, zoals de kinderopvangtoeslagaffaire, is dit vertrouwen onder druk komen te staan. Het belang van toezicht op de informatiehuishouding is groot. Het toezicht wordt geïntensiveerd met uitbreiding van de capaciteit en effectiever door meer datagedreven en organisatiegericht toezicht.

Toezicht Archiefwet en Erfgoedwet

Beheer, behoud en toegankelijkheid zijn de drie pijlers van het toezicht van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. In het werkprogramma 2023-2024 staan de speerpunten van de Inspectie.

  • Voor het toezichtsveld overheidsinformatie zijn dat e-mailarchivering, algoritmen, kwaliteitssystemen, organisatiegericht toezicht en de COVID19 hotspot.
  • Voor het toezichtsveld erfgoed zijn dat erfgoed onderwater, een quickscan op museale beheerders, metaaldetectie en archeologische monumenten en in- en uitvoer van cultuurgoederen.

Monitoren

Om goed beeld te hebben van de ontwikkelingen binnen haar toezichtveld monitort de Inspectie met behulp van een tweejaarlijkse vragenlijst. Op verzoek van de bewindspersoon van OCW is er specifiek aandacht voor kennis en capaciteit erfgoed bij gemeenten en het interbestuurlijk toezicht door provincies.

Download het werkprogramma

Lees meer hierover en al de andere geplande activiteiten in het werkprogramma 2023-2024. Deze is als PDF te downloaden.