Verslag van het toezicht 2019-2020 gepubliceerd

Het verslag het toezicht van 2019-2020 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is gepubliceerd. 

In het verslag staan de resultaten van de diverse onderzoeken die de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd. Hieronder een kleine selectie.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding: Verslag van het toezicht 2019-2020

Overzicht van de resultaten

Zo onderzocht de Inspectie het MH17-archief dat veilig is opgeslagen maar nog niet duurzaam toegankelijk is. En de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren die gevolgen heeft voor de 1400 groene rijksmonumenten die Nederland rijk is.  In de Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed blikte de Inspectie  terug op wat zij tussen 2015 en 2019  constateerde inclusief een vooruitblik naar te verwachten ontwikkelingen. 

Bij de archeologische werkzaamheden constateerde de Inspectie dat het certificatiestelsel aanzienlijk is verbeterd. De afgelopen twee jaar hebben verder in het teken gestaan van de reality checks: onverwachte bezoeken aan opgravingen om inzicht te krijgen in de effecten van de verplichte certificering.

Ook onderzocht de Inspectie het toezicht van de provincies op gemeenten op het domein erfgoed. De Inspectie concludeert dat dit toezicht een lappendeken is en summier is ingericht. De gegevens van de verschillende provincies zijn daardoor niet goed vergelijkbaar. Burgers weten vaak niet dat er een loket is om klachten in te dienen over de omgang met erfgoed in gemeenten.

Lees meer over deze en de vele andere activiteiten die de Inspectie afgelopen twee jaar uitvoerde in het verslag van het toezicht 2019-2020.

Verslag door ministers aangeboden aan de Kamer

Het verslag 2019-2020 is door minister van Engelshoven, mede namens minister Slob, aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.