Inspectie terug in het veld

De komende tijd is de Inspectie weer in het veld te vinden bij opgravingen. Met een ronde ‘reality checks’ wordt gekeken hoe nu, 2 jaar na invoering van de certificering, het stelsel werkt in de praktijk.

Decoratieve afbeelding
Foto van vondst bij opgraving waarbij de Inspectie aanwezig was

Vanaf 2016 kent de archeologie een systeem van certificering dat de kwaliteit van archeologische werkzaamheden moet borgen. Twee jaar na de invoering van de certifering controleert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (voorheen Erfgoedinspectie) of dit certificatiestelsel aan de verwachtingen voldoet. Door reality checks uit te voeren bij opgravingen, komt er meer zicht op de praktijk. In 2020  wordt gerapporteerd over de resultaten.