Aanhoudend droog

De aanhoudende droogte van de afgelopen jaren heeft gevolgen voor de 1400 groene rijksmonumenten die Nederland rijk is.

Afbeelding van drooggevallen sloot bij 'Kasteelbos Renswoude' met aan weerszijden bomenrijen
Drooggevallen sloot bij kasteelbos Renswoude, juni 2020

Schade door droogte

Eigenaren van groene monumenten ondervinden schade aan monumentale bomen, karakteristieke heestergroepen en aantasting van zichtlijnen van het historische landschap. De schade brengt onvoorziene kosten met zich mee en er is sprake van mogelijke botsende belangen. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed brengt nu een inventarisatie uit naar de gevolgen van droogte voor groene rijksmonumenten.

Droogteaanpak nodig voor groene rijksmonumenten

In "Aanhoudend droog"  een toelichting op de Erfgoedwet  (omschrijving groene rijksmonumenten, instandhoudingsplicht), de Waterwet (verdringingsreeks oppervlakte wateren, grondwaterbeheer) en de botsende belangen. Daarnaast de bevindingen van de Inspectie op basis van interviews met groene monumenteneigenaren en beleidsmakers van ministeries, provincies, Rijkswaterstaat en Unie van Waterschappen. Hieruit blijkt dat zowel op landelijk als op provinciaal niveau het belang van groene monumenten niet altijd direct wordt onderkend. Bij de zogenaamde regiotafels droogte, waar waterschappen en provincies besluiten nemen ten tijde van acute droogte, zijn erfgoedambtenaren meestal niet betrokken.

Het rapport bevat aanbevelingen aan de Minister van OCW om samen met andere overheden structureel meer aandacht te geven aan de bescherming van groene rijksmonumenten ten tijde van droogte. En aanbevelingen aan eigenaren van groene monumenten om in de (beheer)plannen  de aanpak van de droogte op te nemen en maatregelen te nemen om water langer vast te houden. Bijvoorbeeld om samen met waterschap en provincie oude waterlopen te herstellen.

De Minister van OCW  heeft de aanbevelingen overgenomen en het rapport met haar beleidsreactie  de Tweede Kamer aangeboden.