Geslaagde bijeenkomst met Professionele organisaties voor Monumentenbehoud

Op woensdag 26 september jl. ging de Inspectie in gesprek met contactpersonen van de 18 Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM’s), waaronder Vereniging Hendrick de Keyser, Landgoed De Wiersse en Stichting het Limburgs Landschap.

Onderwerp van de bijeenkomst in Den Haag was de presentatie van de resultaten van de recente Monitor Erfgoedinspectie 2017-2018. De Monitor is een op het toetsingskader gebaseerde digitale vragenlijst waarvan de resultaten door de Erfgoedinspectie worden verwerkt in een kleurenrapportage. Deze rapportage geeft de Erfgoedinspectie én de invullende organisaties een beeld hoe zij er voor staan, ook ten opzichte van andere POM’s.

Afbeelding van de landkaart van Nederland met daarin de vestigingsplaatsen van de 18 verschillende Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud

Het gesprek ging over de vraag of de uitkomsten van de monitor een getrouw beeld geven, waar nog ruimte is voor verbetering, en welke actuele ontwikkelingen zich voordoen bij de POM's. Naar aanleiding van de presentatie van de monitorresultaten en de actualiteiten ontstond er een geanimeerd gesprek, onder meer over de vraag in hoeverre gebruik wordt gemaakt van uitvoeringsrichtlijnen en de gevolgen van langdurige droogte en aardbevingsschade op monumenten.

De reacties van de deelnemers op de bijeenkomst waren positief. De Erfgoedinspectie zal de opbrengsten, samen met de opbrengsten van de pilots en de kennismakingsgesprekken, gebruiken bij de voorbereiding van het werkprogramma 2019-2020. Het werkprogramma zal dit najaar verschijnen.