Toetsingskader Professionele organisaties voor monumentenbehoud

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik  van  dit 'Toetsingskader Professionele organisaties voor monumentenbehoud'. In dit toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op de professionele organisaties voor monumentenbehoud. Het toetsingskader hangt nauw samen met het algemene toezichtkader van de Inspectie.