Verslag over het toezicht 2021-2022

In dit Verslag over het toezicht 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed staat een vijftal dilemma’s beschreven die vanuit de toezichtvelden overheidsinformatie, archeologie, monumenten, rijkscollectie en de in- en uitvoer van cultuurgoederen worden toegelicht. 

Naast een overzicht van onze onderzoeken en activiteiten, gebaseerd op het werkprogramma 2021-2022, is ook aandacht besteed aan cijfers en feiten over de organisatie, burgervragen, vergunningen en een selectie van de data.

De publicatie is als PDF te downloaden. 

Deze pagina is bijgewerkt op 5 juli 2023.