Staatssecretaris Gunay Uslu overhandigt Verslag over het toezicht 2021-2022 aan de Kamer

Het Verslag over het toezicht 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is vandaag door de Staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu aangeboden aan de Eerste en Tweede kamer.

Aanbieding van Verslag over het Toezicht 2021-2022 aan Staatsecretaris Gunay Uslu door waarnemend directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed Olaf Andersen

Wetgeving en uitvoering schuren in de praktijk

In dit verslag staat een vijftal dilemma’s beschreven die vanuit de toezichtvelden overheidsinformatie, archeologie, monumenten, rijkscollectie en de in- en uitvoer van cultuurgoederen worden toegelicht. Overeenkomst in deze dilemma’s is dat wetgeving en uitvoering in de praktijk schuren.

Overzicht activiteiten, cijfers en feiten

Naast een overzicht van onze onderzoeken en activiteiten, gebaseerd op het werkprogramma 2021-2022 Toegankelijkheid in de toekomst, is ook aandacht besteed aan cijfers en feiten over de organisatie, burgervragen, vergunningen en een selectie van relevante data over de toezichtsvelden. Dit sluit aan bij de transparantie die we nastreven en de onafhankelijke positie van het toezicht.

Het Verslag over het toezicht 2021-2022  is te downloaden als PDF.