Eindrapport Archivering en ketensamenwerking

Het eindrapport Archivering en ketensamenwerking is de samenvatting van de resultaten van het onderzoeksprogramma naar archivering in ketens en registratie door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. 

Achtergrond

Overheidstaken worden vaak uitgevoerd in samenwerkingsverbanden. De samenwerkende organisaties maken daarbij gebruik van gezamenlijke systemen voor de digitale uitwisseling van informatie. Bij ketensamenwerking moet duidelijk zijn welke organisatie verantwoordelijk is voor het opslaan, bewaren en vernietigen van de informatie die wordt verwerkt. Alleen dan kan de burger nagaan waar die informatie zich bevindt. De Inspectie heeft een langlopend onderzoek naar ketens uitgevoerd.

Dit eindrapport Archivering en ketensamenwerking gaat over archivering in zeven ketens en basisregistraties. Van ieder deelonderzoek is een afzonderlijk rapport verschenen (zie onder). Deze onderzoeken zijn uitgevoerd in de periode 2016-2021. Het eindrapport is door de minister met een beleidsreactie op 15 december 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Dit bericht is op 15 december 2021 aangepast.