Rapport Archivering in de keten van de Basisregistratie Personen

Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar de archivering van informatie in de keten van de Basisregistratie Personen (BRP). Het onderzoek is onderdeel van een programma waarin de archivering in ketens en registraties centraal staat.

In een reactie omschrijft de Directeur-Generaal Overheidsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), mede namens de RDW en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op welke wijze de aanbevelingen uit het rapport zullen worden opgevolgd.