Rapport de Loonaangifteketen

Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar de archivering van keteninformatie in de Loonaangifteketen. Het onderzoek is onderdeel van een programma waarin de archivering in ketens en registraties centraal staat.

In een reactie beschrijft de ketenmanager Loonaangifteketen mede namens de Belastingdienst en het UWV op welke wijze de aanbevelingen van de Inspectie zullen worden opgevolgd.

Afstemming over bewaartermijnen nodig in de Loonaangifteketen

De Inspectie heeft onderzoek gedaan naar de archivering in de Loonaangifteketen. Uit het onderzoek, dat verricht is bij het Ketenbureau Loonaangifteketen, UWV en de Belastingdienst bleek dat de keteninformatie grotendeels wordt gearchiveerd in de archiefsystemen van de ketenpartners. Daardoor ontstaan geen problemen die specifiek betrekking hebben op ketenarchivering. Wel dient aandacht besteed te worden aan de afstemming van de bewaartermijnen in de keten.

Tenslotte wees het onderzoek uit dat nadere afspraken gemaakt moeten worden over de archivering van het ketenbureau.