Onderzoek ketenarchivering Basisregistratie Personen

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed doet onderzoek naar de archivering in de keten van de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is de basisregistratie voor persoonsgegevens. Rond de BRP bestaat een keten van aanlevering, verwerking en mutatie van deze persoonsgegevens door diverse organisaties.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding Onderzoek ketenarchivering Basisregistratie Personen door Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Goede afspraken van belang bij samenwerken

Als organisaties samenwerken in een keten, dan is het van groot belang dat zij goede afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor het bewaren en voor de toegankelijkheid van de informatie die daarin wordt verwerkt. Als deze punten niet op orde zijn dan brengt dit risico’s ten aanzien van de authenticiteit, integriteit en bruikbaarheid van de informatie met zich mee.

Het onderzoek richt zich daarom op het bestaan en op de kwaliteit van de afspraken tussen de organisaties in de keten. Ook richt het onderzoek zich op het selectie-instrumentarium en op de toegankelijkheid van de informatie in de keten.

Onderzoek ketenarchivering

De organisaties die onderzocht zullen worden zijn de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de RDW. In de keten spelen gemeenten een belangrijke rol. Daarom is de inspectie met de VNG in gesprek om te verkennen of een samenwerking tot de mogelijkheden behoort.

Het onderzoek naar de ketenarchivering in de BRP-keten is gestart in september 2020. Het streven is om het rapport in het voorjaar van 2021 af te ronden. Het zal worden aangeboden aan de drie geïnspecteerde organisaties en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.