Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed naar de archivering van keteninformatie bij de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Loondomein. Het onderzoek is onderdeel van een programma waarin de archivering in ketens en registraties centraal staat.

In een reactie zegt de Directeur-Generaal van de Belastingdienst, mede namens de UWV, toe dat de aanbevelingen van de Inspectie zullen worden opgevolgd.