Verslag over het toezicht 2017-2018

 De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft het verslag over het toezicht van 2017-2018 gepubliceerd. 

In dit verslag over het toezicht legt de Inspectie verantwoording af over de uitvoering van het werkprogramma 2017-2018. Bovendien worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de velden waar toezicht op wordt gehouden. De Inspectie heeft diverse onderzoeken gedaan die zicht hebben gegeven op de kwaliteit en duurzaamheid van het informatie- en erfgoedbeheer. De resultaten wijzen uit dat er een gestage verbetering optreedt. Tegelijk is blijvende aandacht nodig want het gaat niet vanzelf. Het verslag 2017-2018 is door minister Engelshoven, mede namens minister Slob, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het verslag is te downloaden in pdf

Deze pagina is aangepast op 1 september 2021.