Werkprogramma 2017-2018

Het werkprogramma van de Erfgoedinspectie voor 2017-2018 heeft als thema ‘Toegankelijk en Duurzaam’. In het werkprogramma 2017-2018 wordt toegelicht hoe de Erfgoedinspectie haar toezicht zal vormgeven voor deze jaren.Prioriteiten worden daarin benoemd en te verwachten resultaten worden beschreven. Het werkprogramma is in verkorte versie beschikbaar als e-zine.