Werkprogramma 2023-2024

In het werkprogramma 2023-2024 staan de speerpunten van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voor deze periode. Naast toezicht en samenwerking, wordt in gegaan op de ontwikkelingen 2023-2024 en toezicht op basis van de Archiefwet , de Erfgoedwet en internationale verdragen inzake cultuurgoederen.

Deze pagina is bijgewerkt op 21-6-2023